Procedury w czasie pandemii Sars coV-19 dotyczące klientów

-Przyjmowane będą tylko osoby zdrowe w maseczkach

-Klienci proszeni są o przyjście bez osób towarzyszących osobie nieletniej może towarzyszyć tylko jeden opiekun

-Brak poczekalni, prosimy przychodzić punktualnie

-Termin wizyty ustalamy tylko telefonicznie

rekomendujemy rezerwowanie wizyt on-line zakładka na stronie Zarezerwuj teraz

-Po wejściu do salonu obowiązkowa dezynfekcja rąk

-Okrycie wierzchnie pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

-Zapoznanie z ankietą i podpisanie jej

-Wykonujemy pomiar temperatury

-W trakcie zabiegu zakaz korzystania z telefonu komórkowego

-Po zabiegu i opłaceniu wizyty dezynfekcja rąk

Procedury w czasie pandemii Sars coV-19 dotyczące personelu i pomieszczeń

-Personel nosi maseczki ochronne jednorazowe lub przyłbice wielorazowego użycia dezynfekowane po każdym kliencie

-Personel przed i po zabiegu myje ręce

-Przed przystąpieniem do pracy pracownicy mają mierzoną temperature

-Stosujemy tylko jednorazowe materiały -peleryny, ręczniki, pilniki, rękawiczki

-Narzędzia wielokrotnego użytku dezynfekujemy w autoklawie

-Wydłużone są przerwy pomiędzy wizytami klientów (wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja )

Stosujemy preparaty dezynfekujące o zakresie działania wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i WHO

Codziennie ozonujemy pomieszczenia w salonie , dzięki czemu zachowujemy w nich wysoki standard higieniczny i sterylny (ozon niszczy wirusy obecne w powietrzu na powierzchni oraz usuwa bakterie i zarazki ze sprzętu, narzędzi i wyposażenia .

Dezynfekcja i sterylizacja jest dla nas kluczowa by zapewnić bezpieczeństwo dla naszych klientów, jak również dla nas samych

Liczymy na Państwa zrozumienie, wsparcie i współpracę.